1948 גליון מנהלת העם – צווים והודעות

מנהלת העם, הוקמה ב-12 באפריל 1948 על-ידי הוועד הפועל הציוני.

בראש מנהלת העם עמד דוד בן-גוריון ולמעשה היוותה מנהלת העם את המשכה הישיר של הנהגת היישוב והסוכנות היהודית ובפרט של 'הועד הלאומי לכנסת ישראל' שהיה הרשות המבצעת (הממשלה) של נציגי היישוב העברי בארץ ישראל (אספת הנבחרים) וזכה גם לשם "מועצת המדינה שבדרך".

הוועד הלאומי נבחר לראשונה והחל את פעילותו כבר ב-1920  אך זכה להכרה רשמית מהשלטון הבריטי רק בשנת 1928.

 

ב-א' אייר תש"ח (10 במאי 1948), רק 5 ימים לפני קום המדינה, פרסמה מנהלת העם את הגיליון הזה שריכז צווים והודעות שהוציאו הגורמים השונים בתקופה שמהצבעת האו"ם על תוכנית החלוקה ב-כ"ט בנובמבר 1947 (ופרוץ מלחמת העצמאות) אשר ריכזו את ההכנות הנדרשות להקמת המדינה.

במבוא לחוברת נכתב:

 

הגליון הזה מכיל אוסף של הכרזות, פקודות, צוים, תקנות, הודעות וכד' שנתפרסמו בתקופות שונות על ידי מוסדות מרכזיים שונים על מחלקותיהם בזמן המעבר לשלטון עברי עצמאי בארץ.

מסיבות הזמן משתקפות לפעמים בהסגת הגבולות בין המוסדות ובנוסח הדברים, אולם אין בכך כדי לפגוע בחוקיותם.

מנהלת העם

יומיים לאחר הצבעת האו"ם של כ"ט בנובמבר, מוציא הועד הלאומי את הכרזה מספר 1 שלו - למעשה ההכרזה על תחילת ההכנות לקראת הקמת המדינה:

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

הועד הלאומי לכנסת-ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

1.12.47

הכרזה מס. 1

צו

אל כל בני הישוב!

הימים ימי הכרעה ומפנה לישוב ולעם העברי, אנו עלולים לעמוד בכל רגע בפני מצבים התובעים גיוס כח האדם בגוף ובנפש.

            לאחר דורות של כיסופי גאופה, מאמצי כיבוש, התישבות, וחתירה לחוף המולדת, הגיע דורנו למבחן מדיני בו נצטרך לכלכל ולבצע באופן עצמאי צרכי מדינה מסודרה.

            עמידתנו בשטח הבטחון, קיום שרותים חיוניים, יציבותה הכלכלית של הארץ בחדשים הראשונים של קיומנו המדיני0העצמאי יקבעו את גורף עתידנו.

            לשם גיוסו של הישוב ומיון כוחותיו וחלוקתם לפי צרכי העם והשעה, הקימו הנהלת הסוכנות היהודית והועד הלאומי את מרכז המפקד לשרות-העם. מוסד זה יפקוד, יכוון את כחות האדם והנוער לשרותים הדחופים והוא שישקוד על התיצבותם והענותם לכשיקרא.

            התיצבותם של בני הגילים 25-17 הוא תפקיד ראשון לקראת הפעלת הפעולה הציבורית-מדינית לגיוס כח האדם לשרות העם, והיא חובת כבוד וחיים וכל יהודי במולדת העברית.

בעוד ימים מספר יקראו בני הישוב להפקד, לכשתקרא – מלא את חובתך הלאומית!

הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות העם

(מטעם הסוכנות היהודית והועד הלאומי).

 

 

וחמישה ימים לאחר מכן הוצא "צו ה-8" הראשון (שלימים ועם התפתחות הקרבות התרחב):

 

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

הועד הלאומי לכנסת-ישראל

מרכז המפקד לשרות העם

 

הכרזה מס. 1

צו

המדינה הנבנית קוראת לשירות

 

            המוסדות הלאומיים מכריזים בזה על חובת התיצבות של כל בני הגילים 17-25.

            כל איש ואשה בגיך 17-25 חייבים להפקד ולהעמיד את עצמם לתפקידי בטחון ועבודות חיוניות.

            ביום ג' ב' דחנוכה כ"ו כסלו 9.12.47 מתחילה ההתיצבות בערים ובמושבות ובכפרים.

            מודעות הקובעות את המקום והמועד להתיצבות תתפרסמנה בכל מקום לחוד.

בימים אלה מתגשם חזון שיבת ציון וקוממיות מדינית, הענו!

מרכז המפקד לשרות העם

5.12.47

השאר תגובה